Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie, het genereren van Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de uitvoerende medewerkers.

Ambassadeurs van de Nijkerkse Uitdaging zijn vertegenwoordigers die de Uitdaging actief onder de aandacht brengen. Zij helpen ons met het uitdagen van nog meer Nijkerkse bedrijven om zich in te zetten voor de lokale samenleving.

Bestuur:

Evan Kroon, voorzitter, Kroon Consultancy

Anja Vedder, secretaris, Careander

Martijn Verwoert, penningmeester, Rabobank

Ambassadeur:

Patricia van Loozen