De matchgroep is het hart van  De Nijkerkse Uitdaging. Hier worden de matchaanvragen besproken en wordt nagedacht over de invulling van de aanvragen en… wie dagen we uit?!