Wereldse ontmoetingen tussen vakgenoten in het Stoomgemaal

27 maart 2017

Op 23 maart jl. namen bijna vijftig mensen plaats in het in Hollandse sferen ingerichte pop-up restaurant in het Stoomgemaal. Vluchtelingen dineerden er met vakgenoten uit Nijkerk en omgeving. Een mooi evenement waar de liefde voor een vak onderwerp van gesprek bleek.

Als Nijkerkers ergens in geloven dan is succes gegarandeerd want in een paar weken tijd wisten de Nijkerkse Uitdaging samen met de BHN en Rotary via hun netwerk meer dan 20 vakgenoten bereid om aan tafel te gaan met een vluchteling. De Rotary bood aan te koken en ambtenaren stonden in de bediening. Maatschappelijk betrokken ondernemen volgens het gedachtengoed van een Uitdaging: handjes uit de mouwen, materialen beschikbaar stellen en kennis overdragen.

Er werden foto albums geopend op mobiele telefoons om een kijkje te bieden in elkaars leven en met veel woorden en soms handen en voeten was iedereen volop in gesprek. Op zoek naar de verschillen en overeenkomsten en met elkaar nadenken over de weg naar werk in Nederland. Aan het einde van de avond bleek dat veel vakgenoten nummers hadden uitgewisseld en vervolgafspraken hadden gemaakt. Zo gaat Habib meelopen bij een telecombedrijf, denkt Gert dat Maher zijn nieuwe stagiaire wordt en gaat Ismail verder in gesprek met Richard.